Jocs alternatius a la platja de la Mar Bella

L’alumnat de 1r del Cicle formatiu d’Ensenyament i animació socioesportiva va posar en pràctica a la platja de la Mar Bella els continguts relacionats amb els jocs alternatius, que formen part del Mòdul : Jocs i activitats físicorecreatives i d’animació turística.

L’objectiu de les sortides fora del centre és l’aplicació de les RA en entorns reals la qual cosa els fa ser més autònoms. També es treballa un aspecte molt important de les capacitats clau com és la cohesió del grup.

Els alumnes van aprendre, van posar en pràctica els seus coneixements i van gaudir d’un entorn meravellós com és la platja de Barcelona.