Compleció del Cicle d’Animació LOGSE

L’alumnat que va cursar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’activitats físiques i esportives (LOGSE) al Centre i encara té pendent alguna matèria, pot presentar-se a les Proves de Compleció que es realitzaran segons el següent calendari:

  • Per a la Convocatòria de novembre, del 25 al 29 de novembre
  • Per a la Convocatòria d’abril, del 24 al 30 d’abril.

HORARIS DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE PER A LA COMPLECIÓ DEL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Dilluns
25/11/19
Dimarts
26/11/19
Dijous
28/11/19
Divendres
29/11/19
10:30-12:30
Crèdit 03: Activitats fisicoesportives d’equip.
18:30-20:30

Crèdit 09: Animació i

dinàmica de grups

15:00-18:00

Crèdit 15: Programació específica en sala d’entrenament polivalent

15:00-18:00
Crèdit 05: Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
16:00-17:00 (Divendres 09/11/19)
Crèdit 12: Formació i orientació laboral.
18:30-20:30

Crèdit 16: Programes de condicionament físic en grup amb suport musical

15:00-17:00
Crèdit 04: Activitats fisicoesportives amb implements

HORARIS DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA D’ABRIL PER A LA COMPLECIÓ DEL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Divendres
24/04/20
Dilluns
27/04/20
Dimarts
28/04/20
Dimecres
29/04/20
Dijous
30/04/20
  10:30-12:30
Crèdit 03: Activitats fisicoesportives d’equip.
 
15:00-17:00
Crèdit 04: Activitats fisicoesportives amb implements
18:30-20:30

Crèdit 09: Animació i

dinàmica de grups

15:00-18:00

Crèdit 15: Programació específica en sala d’entrenament polivalent

16:00-17:00
Crèdit 12: Formació i orientació laboral.
15:00-18:00
Crèdit 05: Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
18:30-20:30

Crèdit 16: Programes de condicionament físic en grup amb suport musical

 

Per a qualsevol consulta sobre el desenvolupament de les proves, consulteu amb el/la Professor/a responsable:

Crèdit 03: Activitats fisicoesportives d’equip – Oscar Escudero.

Crèdit 04: Activitats fisicoesportives amb implements – Alegria Marsal.

Crèdit 05: Fonaments biològics i bases del condicionament físic – Enric Bassols.

Crèdit 09: Animació i dinàmica de grups – Helena Santamaria.

Crèdit 12: Formació i orientació laboral – Raquel Mestre.

Crèdit 15: Programació específica en sala d’entrenament polivalent – Felipe Isidro.

Crèdit 16: Programes de condicionament físic en grup amb suport musical – Glòria Diaz.