Visita a la Borsa de Barcelona

La visita, que va tenir una durada aproximada de 2 h i on es va poder apreciar l’atenció i motivació dels nois i de les noies a les diferents explicacions que anava donant en Guillem Font, del Servei d’Estudis de la Borsa de Barcelona, va permetre, un curs més, poder visualitzar in-situ i en temps real, entre d’altres, les cotitzacions d’accions del mercat borsari espanyol, els índexs borsaris més representatius del món. Tot allò que els alumnes han treballat i analitzat prèviament a les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge de classe amb el ferm objectiu de consolidar el seu aprenentatge i prendre consciència, més encara, de la importància i la funció que avui dia tenen els mercats financers en una economia globalitzada.

Un cop més, el departament d’Administració i gestió de l’Institut de la Vall d’Hebron es congratula per l’èxit de la sortida i agraeix l’actitud i l’interès dels alumnes assistents a l’esdeveniment.