Pla de reobertura

Dilluns, un cop entrem ja en fase 2 de desconfinament podrem començar a tornar al centre. Per aquest motiu hem elaborat el nostre Pla de reobertura.

Fixeu-vos que cada grup d’alumnat té assignat dia i hora en què pot anar a l’institut a recollir el que va deixar-hi. Per garantir la seguretat de tota la comunitat cal que tohom entri amb mascareta i que porti emplenada i signada la Declaració responsable sobre la seva salut (per alumnes majors d’edat) o la Declaració responsable sobre la seva salut (per alumnes menors d’edat).