Fonaments de les Arts I

Pràcticum

En aquesta activitat es preten l´estudi de:

  1. Els orígens de les representacions gràfiques: la pintura mimética i la pintura simbòlica.
  2. L´inici de les dues corrents artístiques, el naturalisme i l´abstraccció.
  3. La fabricació de les primeres

    eines (pinzells i petites escarpes), la recerca dels procediments: pictòrics (pigments i aglutinats) i escultòrics (talles amb eines per a diversos materials). La foneria i la fabricació de joies. La ceràmica i els primers contenidors o dissenys d´envasos.

  4. L´inici de la recerca i la investigació. L´observació i l´anàlisi.

 

En aquesta activitat farem una aproximació als procediments  pictòrics primigenis, tenint com a referent els treballs dels primers artistes.

Els hem dividit amb dues tècniques:

a)Seca amb carbonet i cretes.

b)Grassa, amb ou, a mena de tremp, utilitzant el rovell o bé la clara com a aglutinant.