Atenció: Un virus s’està escampant per l’Institut

El virus simula l’eliminació dels fitxers dels pen-drives canviant-los la visualització a “ocults”

Per a eliminar-lo en el teu PC cal crear un arxiu BAT:

Obre el  Bloc de notes ( Libreta de notas) del teu PC ( o en el que estiguis treballant ) i copia el següent còdi:

@echo off
title=Desocultant arxius i carpetes!
cls
cd
echo Aquest petit programa pot recuperar programes, música, etc.!
echo Autor: Walter Idrovo!
echo Espera a que aquesta finestra es tanqui sola!
attrib /s /d -r -a -h -s
exit

Guarda aquest arxiu amb l’extensió .bat  en el teu pen-drive, usb (per exemple: Arxiu.bat) i executa’l.

Al teu usb es crearà una carpeta amb el nom: System Volume Information

i ja podreu visualitzar altra vegada les vostres carpetes i arxius.