Preinscripció en línia curs 2021-2022 i matrícula

Estudiar a Catalunya: Informació del Departament d’Educació de tots els estudis

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022.

  • ESO :
    • Alumnat nou al centre en el període de preinscripció ha de fer la preinscripció telemàtica. A més ha de complimentar i lliurar: 1) el full de tria segons el curs (que trobareu a sota en l’apartat 1 d’ESO);  2) el document de quota de soci de l’AMPA i pagament del banc de llibres; 3) el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
    • L’alumnat actual del centre ha de complimentar i lliurar en el període de matrícula:  1) el full de tria segons el curs (que trobareu a sota en l’apartat 1 d’ESO);  2) document de quota de soci de l’AMPA i pagament del banc de llibres; 3) el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
  • Batxillerat:
    • Tot l’alumnat nou al centre que vulgui cursar qualsevol modalitat i curs i també l’alumnat actual del centre de 4t d’ESO que vulgui cursar 1r d’Arts:  en el període de preinscripció ha de fer la preinscripció telemàtica. A més ha de complimentar i lliurar: 1) el full de tria segons el curs (que trobareu a sota en l’apartat 2 batxillerat);  2) el document de quota de soci de l’AMPA i pagament del banc de llibres; 3) el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
    • Tot l’alumnat no inclòs en el punt anterior, ha de complimentar i lliurar per matricular-se: 1) el full de tria segons el curs (que trobareu a sota en l’apartat 2 batxillerat);  2) el document de quota de soci de l’AMPA i pagament del banc de llibres; 3) el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
  • Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior:
    • Tot l’alumnat nou a més del de 4t d’ESO actual al centre: en el període de preinscripció ha de fer la preinscripció telemàtica. A més ha complimentar i lliurar el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
    • L’alumnat de l’últim curs de grau mitjà actual al centre, que vulgui cursar grau superior:  en el període de preinscripció ha de fer la preinscripció telemàtica.
    • Tot l’alumnat no inclòs en els punts anteriors: en el període de matrícula haurà de complimentar el full de continuïtat i el full de transport del Consell Comarcal, si és el cas.
 1. Tota la documentació de qualsevol tràmit s’ha de remetre a l’institut al correu electrònic. c5006288@xtec.cat i  l’institut enviarà justificant de recepció.
 2. Des del dia d’inici de la preinscripció es podran fer consultes als telèfons 973650836 i 619225242 en horari de secretaria.
 3. Els resultats del procés de preinscripció es podran consultar en tots els casos per internet.
 4. Molt important a l’hora de cumplimentar correctament el formulari de la preinscripció telemàtica:
    • Les dades han de coincidir exactament amb el DNI ( nom, cognoms i núm DNI)
    • Indiqueu el tèlèfon i correu electrònic dels pares, tenint  present que el de la mare i del pare han de ser diferents.

CALENDARI

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA
ESO 17 – 24 de març 14 – 18 juny (1r)

28 juny – 2 juliol (2n, 3r i 4t)

BATXILLERAT 11 – 17 maig 12 – 16 juliol
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 11 – 17 maig 12 – 16 juliol
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 25 – 31 maig 19 – 23 juliol

1.-     ESO

Accés a formulari preinscripció telemàtica
Orientació  1r ESO Fulls de tria: 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO
Full de tria 4t ESO (pendent) Orientacions 4t ESO (pendent) Full transport escolar ESO Consell Comarcal
AMPA (pendent) Assegurança escolar obligatòria ( a partir de 3r d’ESO) (pendent)

Clica a sobre per Documentació ESO per remetre a c5006288@xtec.cat

—————————-

2.- BATXILLERAT

Accés a formulari preinscripció telemàtica
Orientació Batx INS Tremp Vídeo
Full de tria de matèries de 1r de batxillerat (termini: fins 21/06) Full transport escolar ensenyaments postobligatoris Consell Comarcal AMPA
Full de tria de matèries de 2n batxillerat Assegurança escolar obligatòria  (pendent)

Clica a sobre per Documentació Batxillerat per remetre a c5006288@xtec.cat

——————-

3.- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Accés a formulari preinscripció telemàtica CFGM
Accés a formulari preinscripció telemàtica CFGS
CFGM Conjunt: Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes (vídeo) Tríptic informatiu GA+SMX
– Full transport escolar ensenyaments postobligatoris Consell Comarcal (només torn matí)
– Assegurança escolar obligatòria (fins a 28 anys) (pendent)
Doc continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp
CFGM: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (vídeo) Tríptic informatiu IEA Assegurança escolar obligatòria (fins a 28 anys) (pendent) Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp
CFGM Conjunt: Atenció a les Persones en Situació de Dependència i CAI (video) Tríptic informatiu CAI+ATPD Assegurança escolar obligatòria (fins a 28 anys) (pendent) Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp,
CFGS: Administració i Finances (vídeo) Tríptic informatiu AiF Pagament matrícula CFGS (pendent)

Assegurança escolar obligatòria (fins a 28 anys) (pendent)

Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GS a INS Tremp
CFGS:  Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (vídeo) Tríptic informatiu SEA Pagament matrícula CFGS (pendent)

Assegurança escolar obligatòria (fins a 28 anys) (pendent)

Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GS a INS Tremp,

Clica a sobre per Documentació Cicles Formatius per remetre a c5006288@xtec.cat