Pla d’organització per al curs 20-21

Recollint les directrius dels departaments de Sanitat i Educació es fa públic el document d’organització per al curs 20-21 de l’institut una vegada ha estat ratificat pel Consell Escolar. És un document viu que s’haurà d’adaptar a les canviants circumstàncies derivades de la situació sanitària per la COVID-19.