Reunions telemàtiques d’inici de curs amb les famílies

Benvolgudes famílies.

Com sabeu, degut a la COVID-19 l’assistència a les reunions de forma presencial l’hem de restringir al màxim, per la qual cosa us indiquem les dades de les reunions telemàtiques d’inici de curs dels vostres fills/es.

Curs Dia Hora
1r batx 23/09/2020 17:00
2n batx 23/09/2020 19:00
1r d’ESO 24/09/2020 18:00
2n d’ESO 28/09/2020 18:00
3r d’ESO 29/09/2020 18:00
4t d’ESO 30/09/2020 18:00
CFGM 01/10/2020 18:00

L’adreça de la connexió Meet de Google es remet a les famílies corresponents a través d’aquests mitjans:

  • correu electrònic de contacte que en el seu dia vau indicar a l’institut
  • entrant a la pròpia intranet IEDUCA a missatges
  • l’app Ieduca Tokapp, si la teniu instal·lada al mòbil
  • es dóna a l’alumnat un escrit en paper on s’indica l’adreça per connectar-se a la reunió

A més per a poder connectar-se cal:

1- Tenir un correu Gmail degut a que la connexió es realitza a través de l’aplicatiu Meet de Google. En cas de no tenir-ne podeu utilitzar el Meet associat al correu @iestremp.cat del vostre fill/a

2- Per qüestions d’operativitat us demanem que únicament es connecti un dels membres de la família.

3- La connexió estarà disponible 15 minuts abans de l’hora que s’indica.