Noves bonificacions del 50% del preu públic de la matrícula a Cicles Formatius Grau Superior

D’acord amb la Ordre EDU/185/2019, de 19 d’octubre, per la qual s’estableixen accions positives específiques per
promoure la presència d’alumnat en determinades especialitats trobem que els dos CFGS que s’imparteixen a l’institut, el d’Administració i Finances i el de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats se’ls aplica dues noves bonificacions del 50% en el preu públic: bonificació per promoció de demanda i bonificació per promoció de la matrícula de dones en famílies del sector industrial (electricitat i electrònica).

L’alumnat actual del centre, teniu de l’1 al 31 de juliol de 2020 per a sol·licitar el retorn del 50% de l’import pagat en la matrícula del curs 19-20, si compliu els requisits i condicions establerts a l’ordre.

El futur alumnat, també té la possibilitat (si cumpleix requisits) de bonificar el 50% en el preu de la matrícula, per aquests i altres motius, en el moment de formalitzar-la pel proper curs 20-21 (de l’1 i el 7 de setembre de 2020).

Us adjuntem la documentació per informar-se’n…

Instruccions


Sol·licitud de reemborsament


Codi d'autorització: IBAN bancari


Si necessiteu més informació o aclariment podeu contactar amb la secretaria de l'institut.