Informació important pel 1r dia de classe i d’inici del curs

Us passem informacions sobre l’obertura i l’organització de l’INS TREMP pel curs 2020-21.

1.-Horari marc.

 • Matí: entrada a 8:45 i sortida a 15:15h per l’alumnat de l’ESO, BATXILLERAT i CFGM Gestió Administrativa + Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Tarda: entrada a 15:45 i sortida a 21:05h per l’alumnat de CFGM Cures Auxiliars Infermeria + Atenció Dependència, CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques, CFGS Sistemes elèctrics i automàtics i CFGS Administració i Finances
 • Esbarjo: Per minimitzar la mobilitat dins de l’institut de l’alumnat del matí (més nombrós) s’ha decidit fer un sol esbarjo, de llarga durada, a la meitat de la jornada de 11:40 a 12:30 h.

2.- Organització del primer dia de curs – 14 de setembre.

 • L’alumnat de matí entrarà a l’institut el primer dia de curs forma esglaonada… 
   • 1r d’ESO: 8:45
   • 2n d’ESO: 9:30
   • 3r d’ESO: 10:00
   • 4t d’ESO: 10:30
   • 1r de Batxillerat i cicles (matí): 12:40
   • 2n de Batxillerat: 13:00
 • Han de portar impresa, emplenada i signada la Declaració responsable per famílies d’alumnes menors de 18 anys per la COVID-19
 • Es rebrà als alumnes a l’entrada de l’institut i se’ls acompanyarà a l’accés assignat. Se’ls prendrà la temperatura.
 • Els alumnes han de portar el material escolar bàsic (llibreta i bolígraf) i tot el que considerin necessari (ampolla d’aigua, mocadors…) i esmorzar. 
 • El material d’ús individual no es pot quedar a les aules ni es pot compartir. L’alumnat podrà demanar un armariet de l’institut, la gestió del qual és de l’AMPA (apaiestremp@gmail.com)
 • Aquest dia es realitzaran, sobretot tasques de tutoria: es farà l’acolliment dels alumnes i se’ls explicaran els protocols de funcionament d’aquest curs. Se’ls explicarà l’horari, se’ls donarà l’agenda finançada per l’institut i se’ls explicarà el procediment de la recollida de llibres gestionat per l’AMPA 
 • Els alumnes de transport arriben minuts abans de l’hora d’inici i hauran d’esperar-se a l’espai habilitat al pati fins a l’hora que hagin d’entrar a l’aula segons l’esglaonament indicat. Estaran acompanyats per professorat. 
 • L’alumnat de la tarda de CFGM entrarà el primer dia de classe – i la resta del curs – a les 15:45 h.
 • L’alumnat de CFGS comencarà les classes el dia 21 de setembre – i la resta de curs – a les 15:45 h.

3.- Normes generals i COVID-19.

4- Grups, accesos i aules.

 • Els grups s’han organitzat formant conjunts d’alumnes reduïts i que es mantindran estables durant tot el curs. 
 • Cada grup té un accés i un recorregut assignat d’entrada i sortida des del primer dia i durant tot el curs. 

Plànol d’accesos

 • Cada grup té un espai de referència estable on realitzarà la major part de les activitats de la seva jornada i a més a més disposa d’espais temporals per realitzar altres activitats lectives en les quals és necessari canviar d’espai (gimnàs, aula d’informàtica i/o optativa de centre).  

Plànols d’aules i espais

 • L’espai del pati està dividit per acollir els grups estables. 

5.- Serveis

Hi haurà servei de menjador i cantina a més del servei de transport.

6.- Reunions d’inici de curs amb les famílies.

A les reunions d’inici de curs es presentaran els/les tutors/es, l’equip docent i s’explicarà el funcionament del curs de forma més detallada. Rebreu un correu electrònic convidant-vos a la reunió que també s’anunciarà a aquest web https://agora.xtec.cat/iestremp/ 

Tremp, 1 de setembre de 2020

L’equip directiu