Important comunicat a les famílies (tots els ensenyaments) sobre l’acció formativa

COMUNICAT INFORMATIU A LES FAMÍLIES SOBRE L’ACCIÓ FORMATIVA.

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Educació ha informat que les tasques formatives a realitzar a partir del 14 d’abril seran avaluables i a distància. 

Ens hem proposat establir un nou procediment comú setmanal per tal que l’acció formativa sigui coordinada i adaptada, en la mesura que sigui possible, donades les excepcionals circumstàncies actuals.

En base a aquesta idea us trametem aquest comunicat per tal que participeu en la tasca formativa dels vostres fills/es. La informació és la següent:

1.- El diumenge es podrà consultar a la web del centre https://agora.xtec.cat/iestremp/ les tasques formatives de l’alumnat de la setmana següent. 

2.- A partir de dilluns i fins el divendres al migdia, o l’últim dia no festiu de la setmana, l’alumnat podrà interactuar amb el professorat abans de lliurar les tasques formatives encomanades. Podrà fer-ho per mitjà de la plataforma habitualment utilitzada pel professorat (classroom, moodle, email…).

3.-Les famílies podran assabentar-se de l’evolució formativa concreta del seu fill/a menor d’edat a través del programa de gestió que utilitza l’institut l’IEduca ( https://login.ieduca.com/ ) al qual podran accedir a través de la seva clau d’accés (si algú s’ha oblidat la clau la poden obtenir amb el seu usuari clicant recordar contrasenya ). En concret, podran assabentar-se de:

  • De l’evolució acadèmica dels seus fills/es, ho trobaran a la fitxa individual de cada alumne.  A l’apartat d’observacions.
  • Missatges del tutor/a, si cal, en el menú missatges.
  • Els butlletins de notes de la 2a avaluació, tan aviat com sigui possible.

4.- El canal oficial per informar a les famílies en qüestions d’interès col·lectiu és la web de l’institut   https://agora.xtec.cat/iestremp/ encara que també s’utilitza paral·lelament els grups de whatsapp, habilitats des de principi de curs, si la informació és urgent.

5.- Les famílies podran interaccionar amb l’institut per qüestions relacionades amb el seu fill a través del tutor.

 

Estigueu atents a les novetats informatives que us fem arribar, per poder agilitzar així qualsevol tipus de gestió.

Intentarem (el Departament d’Educació ho està gestionant) facilitar els mitjans informàtics i telemàtics per a l’alumnat de les famílies que no poden seguir l’activitat docent a distància.

El Departament d’Educació ens informa quasi a diari de les novetats que van produint-se i que poden afectar el contingut del que s’informa en aquest comunicat.

 

Salutacions i salut

 

Tremp, 8 d’abril de 2020

 

INSTITUT DE TREMP