Comunicat adreçat a les famílies de l’alumnat apuntat al viatge de 4t d’ESO

Benvolgudes famílies.

D’acord amb el que es va acordar en la reunió de 12/03/2020 d’esperar al segon pagament del viatge de quart d’ESO per prendre una decisió definitiva i donades les excepcionals circumstàncies actuals, us comuniquem que procedirem a sol•licitar la seva anul•lació/cancel•lació i a reclamar els imports que d’acord amb la normativa vigent puguin correspondre.

Tremp, 07 d’abril de 2020

L’equip directiu

INS TREMP