PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERATS CURS 2020-2021

Calendari

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/calendari/

  • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
  • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Documentació i criteris de prioritat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Opció 2 – https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:CAT_MO_SI

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre (a8045011@xtec.cat) demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

—————————————————-

Noms dels arxius:

BATX PL – Itinerari d’Arts plàstiques, imatge i disseny

BATX ESC – Itinerari d’Arts escèniques, música i dansa

BATX HUM – Itinerari d’Humanitats

BATX SOC – Itinerari de Ciències Socials

BATX CIEN – Itinerari de Ciències

BATX TECN – Itinerari de Tecnologia

 

Secretaria de l’Institut