Percepció Visual 1rESO

Aquest és un recull de treballs dels alumnes de 1r d’ESO que correspon als continguts relacionats amb la Percepció Visual:

– Descobrir quins factors visuals condicionen l’atenció de la nostra mirada.

– Què fa que distingim les figures del fons.

– La mida de les formes ens permeten interpretar la proximitat i la llunyania. Quan fem fotografies o composicions que inverteixen aquesta relació, creem imatges sorprenents.

També hem fet una activitat de fotomuntage digital relacionada amb l’obra de l’artista italià Giuseppe Arcimboldo que pintava retrats formats per plantes, fruites i objectes.

Enlanç vídeo