INFORMACIÓ SOBRE LA SORTIDA A L’EXTERIOR PER FER ACTIVITAT FÍSICA