GIMKANA DIA DE LA DONA A L’INSTITUT

Els alumnes de primer i segon de la ESO han estat seguint pistes amagades en QRs i contestant un Google form en motiu del dia 8 de maig. Cada resposta els portava al nom d’una dona que havia revolucionat o destacat dins del seu àmbit professional. Dones d’ahir i d’avui que han contribuït a la millora de la societat.