FAKE NEWS

2nd of BTX students wrote a “selectivitat”-type essay on Fake news as safer-internet day was approaching. Some of them were asked to make a video highlighting the main ideas of their writing. The catchy part was that they had to make it for 2nd of ESO students to understand it and use it.

With that video, 2nd of ESO students had to create a poster or a piece of art with things they had at home, while confined, raising awareness on the important issue of internet security within the school community.

FAKE NEWS

Els alumnes de 2n de BATX van escriure una redacció tipus selectivitat pel dia internacional d’internet segura. Alguns d’ells, van agafar els elements més important i van converter aquest text en un video. Havia, però, de ser entenedor pels alumnes de 2n de la ESO. Aquests, que en aquell moment es trobaben confinats a casa, havien de crear un poster o una peça d’art amb material que tinguessin a casa, fent així que la comunitat educativa prengui consciència de la importància de la internet segura.