Vaga d’estudiants del dia 9 de maig

Benvolguts pares,

El dia 9 de maig hi ha una convocatòria de vaga d’estudiants i el Sindicat d’Estudiants ha manifestat que s’adhereix a aquesta convocatòria.

Els comunico que bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga.

 

Tanmateix, els faig saber que els alumnes de 1r i 2n curs d’ESO no tenen dret a fer vaga, segons la normativa del nostre reglament de règim intern.

Pel que fa als alumnes de 3r i 4t curs d’ESO, les mateixes normes especifiquen que els que siguin menors de 16 anys no poden fer vaga sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, per tant, qualsevol falta d’assistència per aquest motiu, sense aquest requisit, serà considerada injustificada.

Si tenen qualsevol dubte o consulta, poden trucar al telèfon del centre, 972 33 10 05, i posar-se en contacte amb els tutors o amb la direcció.

Rebin la meva salutació més cordial.

Rubén Fernández Carvajal

Director