Reunions amb pares i mares

Aquesta setmana es faran les reunions de pares i mares d’inici de curs.

Aquest any, com a novetat, els pares i mares de tots els grups passaran primer pel gimnàs on Direcció té previst donar informacions en una trobada important per a la necessària col·laboració entre pares i professors en l’educació dels fills. Després, els tutors es reuniran amb els pares a l’aula del grup corresponent. Per aquest motiu, s’hauran d’anul·lar les classes dels cicles formatius que es realitzen després del pati. És a dir, l’horari de dimecres i dijous dels alumnes de cicles serà de 15h a 18h.

Aquí us indiquem el calendari:
Dimecres, 16 d’octubre:
  • 18.30h: Reunions de pares dels alumnes de 1r de tots els cicles de grau mitjà.
Dijous, 17 d’octubre:
  • 17.30h: Pares del PFI (gimnàs)
  • 18.00h: 2n d’ESO (gimnàs) / 4t d’ESO (auditori / xerrada Camino-viatge fi de curs)
  • 18.30h:  3r d’ESO (gimnàs)
  • 19.00h: 1r de batxillerat (gimnàs)
Recordem que la reunió de pares dels alumnes de 1r d’ESO es va realitzar el 19 de setembre.