Convocatòria Entrevista Mobilitat

Aquí teniu la llista amb els horaris dels candidats convocats per a l’entrevista de selecció a la mobilitat a Rovaniemi.Convocatòria entrevistes mobilitat

El lloc de la convocatòria és Direcció G1. Quedaran exclosos del procés els candidats que no es presentin a l’hora fixada.