L’institut

La identitat de l’Institut Puig Cargol com a centre educatiu s’ha anat forjant des de la seva creació a finals dels anys 70 com una secció de l’IFP Sant Feliu de Sant Feliu de Guíxols, amb el primer grau de les especialitats Marítima pesquera, Administrativa i Electricitat. Des del curs 1992-1993 el centre acull el segon cicle de l’ESO en fase experimental. A partir d’aquest moment l’Institut Puig Cargol esdevé un centre autònom, oferint en l’actualitat ESO i Batxillerat.

institut

L’Institut Puig Cargol és un centre públic de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És l’únic institut del municipi i acull la gran majoria dels alumnes de les tres escoles de primària del municipi (CEIP Pere Rosselló, CEIP Llevantí de Mar i CEIP La Sínia). És, per tant, un equipament important per a la vida del municipi.

    març2010 041

L’Institut és un espai de relació entre joves dels dos nuclis de la població. Com a únic centre educatiu d’ensenyament secundari del municipi potenciem la nostra relació amb el context cultural i social de Calonge-Sant Antoni. Partint del nostre context sociocultural i respectant el dret a l’educació, la comunitat educativa de l’Institut Puig Cargol aposta per una educació integral de l’alumnat que li permeti integrar-se, amb eficàcia i de la manera més completa possible, en la societat.