Organigrama curs 2018-19

EQUIP DIRECTIU

Director Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis Sr. Federico Herencia
Cap d’Estudis Adjunt (mòduls) Sra. Cristina Merino
Coordinadora Pedagògica Sra. Maria Saura
Secretari Sr. Joan Antoni Sánchez

 

COORDINACIONS

Coordinadora 1r d’ESO Sra. Sara Macías
Coordinadora 2n d’ESO Sra. Mónica Herruz
Coordinadora 3r d’ESO Sra. Esther Ramos
Coordinador 4r d’ESO Sr. David Carracedo
Coordinadora 1r i 2n batxillerat Sra. Loli Muñoz
Coordinador Extraescolars  Sr. José Antonio Martos
Coordinador Informàtica Sr. Juanjo Ortas
Coordinadora Prevenció Riscos Laborals Sra. Anna Teixidó
Coordinador Mediació  Sra. Maite Trujols
Coordinador ELIC Sr. Vicent Rico

 

DEPARTAMENTS

CAPS DE DEPARTAMENT

Biologia i Geologia ( seminari) Sr. Clemente Abajo
Ciències Socials (Geografia i Història, Economia, Filosofia , Religió) Sra. Carme Alfaro
Ciències Socials ( seminari ) Sr. Nelo González
Educació Visual i Plàstica  Sr. Javier Portero
Educació Física  Sr. Juan Carlos Pérez
Física i Química  Sra. Loli Muñoz
Ll. Estrangeres (Anglès)  Sra. Rosa Mariana
Ll. Estrangeres ( seminari Francès) Sra. Yvonne Herrero
Llengua i Literatura Catalana Sra. Dolors Pedrol
Llengua Castellana i Literatura Sra. Pilar Gracia.
Llengua Castellana i Literatura (seminari Clàssiques) Sr. Joan Esquena
Matemàtiques Sr. Lluís Bruna
Música  Sr. Lluís Pinto
Tecnologia  Sr. Manel Rivera
Psicopedagogia i Orientació  Sr. Óscar Llorente.

TUTORIES DE GRUP

Hores visita pares Grup Tutor/a
E1B Sra. Laura Niubó
E1C Sra. Sara Macías
E1D Sra. Inés Cazorla
E1E Sra. Clara Ortega
E1F Sra. Elena Colina
E2B Sr. Àlex Ros
E2C Sra. Mónica Herruz
E2D Sra. Mari Castillo
E2E Sr. Javier de la Rosa
E2F Sra. Elena Morán
E3B Sra. Ester Ramos
E3C Sra. Nuria Saura
E3D Sra. Carmen Garijo
E3E Sra. Mar Esteban
E3F Sra. Raquel Quintana
E4B Sr. Joan Gázquez
E4C Sr. Vicent Rico
E4D Sr. David Carracedo
E4E Sra. Mariber Peláez
E4F Sra. Ester Vilaró
 B1A Sra. Núria Piera
 B1B Sra. Paula Llorens
 B1C Sra. Teresa Ribé
B2A Sra. Lluïsa Bruch
B2B Sra. Toñi Martínez