Organigrama curs 2019-20

EQUIP DIRECTIU

Director Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis Sr. Federico Herencia
Cap d’Estudis Adjunt (mòduls) Sra. Maite Trujols
Coordinadora Pedagògica Sra. Maria Saura
Secretari Sr. Antoni Orpinell

 

COORDINACIONS

Coordinadora 1r d’ESO Sra. Sara Macías
Coordinadora 2n d’ESO Sr. Orland Grapí
Coordinadora 3r d’ESO Sra. Esther Ramos
Coordinador 4r d’ESO Sra. Núria Piera
Coordinadora 1r i 2n batxillerat Sra. Loli Muñoz
Coordinador Extraescolars  Sr. José Antonio Martos
Coordinador Informàtica Sra. Raquel Quintana
Coordinadora Prevenció Riscos Laborals Sra. Anna Teixidó
Coordinador Mediació  Sra. Ester Vilaró
Coordinador ELIC Sr. Vicent Rico

 

DEPARTAMENTS

CAPS DE DEPARTAMENT

Biologia i Geologia ( seminari) Sr. Clemente Abajo
Ciències Socials (Geografia i Història, Economia, Filosofia , Religió) Sra. Carme Alfaro
Ciències Socials ( seminari ) Sra. Mar Esteban
Educació Visual i Plàstica  Sr. Javier Portero
Educació Física  Sr. Juan Carlos Pérez
Física i Química  Sra. Carme Garijo
Ll. Estrangeres (Anglès)  Sra. Rosa Mariana
Ll. Estrangeres ( seminari Francès) Sra. Silvia Roca
Llengua i Literatura Catalana Sr. Vicent Rico
Llengua Castellana i Literatura Sra. Mª Angels Muñoz
Llengua Castellana i Literatura (seminari Clàssiques) Sr. Joan Esquena
Matemàtiques Sr. Lluís Bruna
Música  Sr. Maite Trujols
Tecnologia  Sr. Manel Rivera
Psicopedagogia i Orientació  Sr. Óscar Llorente.

TUTORIES DE GRUP

Hores visita pares Grup Tutor/a
E1B Sra. Maria Ani
E1C Sra. Sara Macías
E1D Sra. Clara Ortega
E1E Sra. Inés Cazorla
E1F Sra. Elena Moran
E2B Sr. Àlex Ros
E2C Sra. Neus Sanz
E2D Sra. Mónica Herruz
E2E Sr. Javier de la Rosa
E2F Sra. Cristina Merino
E3B Sr. Vicent Rico
E3C Sr. José Ruffo
E3D Sra. Ester Ramos
E3E Sra. Mariber Peláez
E3F Sra. Núria Aran
E4B Sra. Núria Piera
E4C Sr. Joan Gázquez
E4D Sra. Ester Vilaró
E4E Sr. David Carracedo
E4F Sr. Orland Grapí
 B1A Sr. Xavier Monje
 B1B Sr. Juanjo Ortas
 B1C Sra. Paula LLorens
B2A Sra. Loli Muñoz
B2B Sra. LLuïsa Bruch