Història. Qui som?

L’Institut Jaume Salvador i Pedrol deu el seu nom al fundador del primer i més divers jardí  botànic  d’Espanya  creat  a  Sant  Joan  Despí  entorn l’any 1672, on foren conreades plantes indígenes i exòtiques, tant medicinals com agrícoles, i fins aquelles que presentaven un interès purament botànic, malauradament ja no existeix.

La tasca acadèmica de l’institut va començar l’any 1978.

Diàriament en el centre desenvolupen la seva activitat més de 600 persones. Per tal d’aconseguir un funcionament harmònic i profitós per a tothom cal conèixer una sèrie de serveis, normes i costums que tenim a l’institut.

El curs 2014-15 degut a l’increment d’alumnat de 1r d’ESO s’ha ampliat el centre en uns mòduls situats al carrer Creu d’en Muntaner 1B ( davant del Poliesportiu Salvador Gimeno) i la durada prevista d’aquesta ampliació serà d’uns 7 cursos.