Consell escolar

El Consell Escolar del nostre centre està format per :

 

Càrrec

Nom

President  Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis  Sr. Federico Herencia
Cap d’Estudis adjunt  Sra. Cristina Merino
Secretari Sr. Joan Antoni Sánchez
Representant del professorat Sr. Nelo González
Sra. Pilar Gràcia
Sra. Mariber Peláez
Sra. Anna Teixidó
Sr. David Carracedo Mata
Sra. Mar Esteban
Representant de l’alumnat Maria Poveda
Marina Rodríguez
Representant de pares i mares Sr. Xavier Pérez Recio
Sra. Rosa Maria Garcia
Sra. Judith Albero
Representant de l’AMPA Sra. Josefa Mª Carretero
Representant del PAS Sr. Miquel Ventura
Representant de l’Ajuntament Sra. Núria Ros

Documents i enllaços relacionats.