Consell escolar

El Consell Escolar del nostre centre està format per :

 

Càrrec

Nom

President  Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis  Sr. Federico Herencia
Secretari  Sr. Joan Antoni Sánchez
Representant del professorat Sr.    Orland Grapi
Sra. Maite Trujols
Sra. Mariber Peláez
Sra. Raquel Quintana
Sr.   David Carracedo
Sra. Mar Esteban
Representant de l’alumnat

Aitor Mera Grajea

Jessica Guirao Peralta

Laura Gil Fernàndez

Representant de pares i mares Sr. Xavier Pérez Recio
Sra. Rosa Maria Garcia
Sra. Judith Albero
Representant de l’AMPA Sra. Mercedes Benítez López
Representant del PAS Sr. Miquel Ventura
Representant de l’Ajuntament Sra. Núria Ros Baldominos
Responsable de coeducació Sra. Raquel Quintana

Documents i enllaços relacionats.