COMUNICAT VACUNACIONS DE 2n d’ESO

 El dia 9 de novembre vindran del Centre de Salut a posar la vacuna contra el tètanus i la diftèria (Td) que s’administra en una sola dosi.ENS HAN DE CONCRETAR L’HORA.

És imprescindible que per aquest dia els vostres fills i filles tinguin el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades i revisar la informació de la vacunació que hi consta.

També, han de portar l’autorització de la vacunació signada pels pares/mares o tutors legals.

Atentament