American Culture Class

El 3 de febrer, l’alumnat de 1r de Batxillerat d’anglès ha assistit a una sessió sobre cultura americana organitzada per l’editorial Burlington Books al nostre centre. Aquesta activitat ha anat a càrrec de la professora d’anglès resident a Nova York, Christine.

La sessió ha estat molt participativa i hem pogut gaudir d’una activitat educativa i entretinguda alhora, on la llengua vehicular ha estat l’anglès parlat per’una persona d’origen nordamericà.