Concurs Antibes 2016

CONCURS ANTIBES 2016
L’Institut francès-antena de Barcelona, en col•laboració amb el Centre International d’Antibes, el Departament d’Ensenyament i les Aliances franceses de Catalunya proposa als alumnes d 15 a 18 anys que preparen actualment les proves del DELF escolar nivell B2 un concurs de realització d’un vídeo. El premi va ser una estada de 7 dies l Centre Antibes, a Cannes en el sud de França amb tots els gestos pagats. La guanyadora va ser l’alumne del nostre centre: La Laura Ariza amb el vídeo Si j’étais français?