Calendari de la convocatòria AAAC2020-2021

 • Sessió informativa on line :  dimarts 26  de  gener de 2021 18.30h, via meethttp://meet.google.com/ywr-dyuy-mjf
 • Pagament : fins l’1 de febrer ( full de pagament a la web, i adjuntat)
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament:   5 de febrer
 • Període de reclamacions: del 8 al 10 de febrer de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament 12 de febrer de 2021
 • Assignació del assessor/a i Inici de les sessions d’assessorament: 15 de febrer de 2021
 •  Finalització de les sessions d’assessorament:   març de 2021
 • Inscripció i pagament a la fase d’avaluació: del abril  de 2021
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació i del calendari de les sessions d’avaluació:  març de 2021
 • Reclamacions al resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: abril de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: abril de 2021
 • Sessions d’avaluació:  abril-juny de 2021
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació:  juny de 2021
 • Reclamacions al resultat provisional d’avaluació:  juny de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d’avaluació:  juny de 2021
 • Lliurament dels certificats:  juny de 2021
 •  Etapa d’acreditació: juliol 2021