Beques i ajuts

AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
Modalitats dels ajuts:
  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 d’agost al 28 de setembre de 2017

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

 

BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS         (Batxillerat i Cicles Formatius)        2017-2018

Us fem avinent que han estat convocades les Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris.

Termini:     Del 11 d’agost al 3 d’octubre de 2017.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/