Calendari de Preinscripció i Matrícula Curs 2021-2022

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2021-2022

ESO

Presentació sol·licituds………………………………………….. Del 17 al 24 març (telemàtiques)

Llistes provisionals………………………………………………..  19 d’abril

Presentació de reclamacions ………………………………… Del 20 al 26 d’abril

Llistes amb el barem definitiu ………………………………    30 d’abril

Llistes ordenades definitives…………………………………. 7 de maig

Llistes d’admesos ………………………………………………   7 de juny

Període de matriculació 1r ESO……………………………  Del 14 al 18 de juny

Període de matriculació o confirmació
de plaça 2n, 3r i 4t ESO ………………………………………..

Matrícula extraordinària…………………………………………

A la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament podeu veure:

Més informació

Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció.

BATXILLERAT  CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2021-2022

Presentació sol·licituds BTX………………………………………..     11 al 17 de maig

Llistes provisionals BTX………………………………………………      8 de juny

Llistes admesos ……………………………………………………………      9 de juliol

Matrícula………………………………………………………………………      12 al 16 de juliol

Matrícula extraordinària pendents BTX…………………….      7 al 10 de setembre

Informació Batxillerat

CICLES FORMATIUS  CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2021-2022

Presentació sol·licituds………………………………………………..      11 al 17 de maig

Llistes provisionals Cicles Formatius………………………….       8 de juny

Llistes admesos ……………………………………………………………      9 de juliol

Matrícula ordinària……………………………………………………….     12 al 16 de juliol

Publicació places vacants………………………………………………     1 de setembre

Segona fase preinscripció……………………………………………………      1 al 3 de setembre

Llistes admesos…………………………………………………………….      6 de setembre

Matrícula Segona fase…………………………………………………………      7 al 10 de setembre

Programes de Formació i InsercióInformació Programes Formació i Inserció
Cicles Formatius de grau superior: Informació Cicles Formatius de Grau Superior
Les sol·licituds estan penjades a la pàgina “estudiar a Catalunya
e-mail del centre Institut Montmeló: iesmontmelo@xtec.cat