Calendari de Preinscripció i Matrícula Curs 2020-2021

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2020-2021

ESO

Presentació sol·licituds………………………………………….. Del 13 al 22 maig (telemàtiques)                                                                                                                                      Del 19 al 22 de maig (presencials)

Presentació de documentació………………………………….Fins al 25 de maig

Llistes provisionals………………………………………………..  29 de maig        Llista amb el barem provisional ESO

Presentació de reclamacions ………………………………… Del 2al 5 de juny

Llistes amb el barem definitiu ………………………………    9 de juny           Llista amb el barem definitiu ESO

Sorteig del número per al desempat ………………………  9 de juny

Llistes ordenades definitives…………………………………. 11 de juny               Llista ordenada definitiva

Llistes d’admesos ………………………………………………   7 de juliol

Període de matriculació 1r ESO……………………………  Del 13 al 17 de juliol

Període de matriculació o confirmació
de plaça 2n, 3r i 4t ESO ………………………………………..

Matrícula extraordinària…………………………………………

A la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament podeu veure:

Més informació

Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció.

BATXILLERAT  CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2020-2021

Presentació sol·licituds BTX………………………………………………   27 de maig al 3 de juny

Llistes provisionals BTX………………………………………………         15 juny         Llista amb el barem definitiu

Llistes admesos ……………………………………………………………     7 de juliol

Matrícula………………………………………………………………………      8 al 14 de juliol

Matrícula extraordinària pendents BTX…………………….               7 al 10 de setembre

CICLES FORMATIUS  CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2020-2021

Presentació sol·licituds………………………………………………..      2 al 8 de juny

Llistes provisionals Cicles Formatius………………………….      9 de juliol

Llistes admesos ……………………………………………………………     30 de juliol

Matrícula ordinària……………………………………………………………. 1 al 7 de setembre

 

Programes de Formació i Inserció:
Cicles Formatius de grau superior:
Les sol·licituds estan penjades a la pàgina “estudiar a Catalunya
e-mail del centre Institut Montmeló: iesmontmelo@xtec.cat