El Programa europeu per l’Educació, la Formació Professional, la Joventut i l’Esport.
L’Institut Montmeló participa en el programa Erasmus + anomenat Career Opportunities in Europe.

Es porta a terme un programa de treball (amb tallers, exercicis, debats, activitats, etc.) que els mateixos grups han dissenyat. Els intercanvis permeten desenvolupar competències, augmentar la sensibilització en relació a temes socials i conèixer nous països i cultures.