Què és el GEP?

Ens complau informar-vos que acabem d’obrir un blog al nostre web del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, GEP, que aquest curs 2016-2017 hem posat en marxa al centre .

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient.

Així doncs, des del centre ho fem i volem compartir les diferents accions docents que s’estan fent per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars a musica in english, etc….