A més de les classes a l’institut, els seminaris i departaments didàctics i els tutors i les tutores organitzen altres activitats acadèmiques com sortides, tallers… que tenen caràcter d’obligatòries perquè són també activitats lectives. Les despeses són a càrrec de l’alumnat i es demanarà l’autorització per escrit dels pares, mares o tutors per sortir del centre.

L’institut organitza un viatge per a l’alumnat de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat.

També organitza xerrades d’orientació professional per a l’alumnat de 4t d’ESO i de batxillerat. Així mateix, l’alumnat d’ESO i de batxillerat rebrà xerrades per tractar temes referits a la salut, a l’educació viària i a la sexualitat.

Els dilluns i els dimecres a la tarda hi ha activitats d’estudi dirigit, el club esportiu i iniciació a l’alemany.