El calendari lectiu per als alumnes comprèn des del dia 14 de setembre del 2020 fins al 22 de juny de l’any 2021.

Al marge dels establerts amb caràcter general, també seran festius els següents:

Dia 7 de desembre de 2020: dia de lliure disposició.
Dia 15 de febrer de 2021: dia de lliure disposició.
Dia 21 de maig de 2021: dia de lliure disposició.
Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 27 de febrer al 5 d’abril de 2021 ambdós inclosos.