AMPA

Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut Federica Montseny

Informació AMPA

Podeu Contactar al telèfon de l’Institut: 937 185 114

Reunions amb l’AMPA: 1r. Dimarts de cada mes a les 18.30 hores.

 

ampa_web