Oferta educativa: ESO i Batxillerat

L’institut té els nivells educatius de ESO i de BATXILLERAT en les modalitats científic, tecnològic, humanitats i ciències socials.

Estudis de la ESO

L’Institut Estany de la Ricarda és un centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i mediambientals.

Aquestes són algunes de les nostres característiques:

 • Potenciem els recursos TIC-TAC a tots els nivells.
 • Tenim un pla d’acció tutorial per a l’orientació del nostre alumnat.
 • Desenvolupem un programa de Mediació Escolar.
 • Participem en el Pla Català de l’Esport.
 • Entenem que el paper i la participació de les famílies és fonamental.
 • Pretenem fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica, així com desenvolupar en l’alumnat valors democràtics de respecte, tolerància, diàleg i solidaritat.

I aquestes algunes de les activitats que realitzem:

 • Sortides culturals
 • Jornades culturals esportives
 • Activitats mediambientals (Escola Verda i Jardí mediterrani)
 • Activitats de foment de la lectura
 • Activitats extraescolars (ball, bàsquet, voleibol, tennis taula, ciclisme, shootball, escacs…)

Disposem de:

 • Centre adaptat a les noves tecnologies
 • Ampli pati exterior amb jardí mediterrani
 • Gimnàs remodelat i amb nous equipaments. Pistes esportives
 • 3 laboratoris i aules de tecnologia, informàtica, música, plàstica…

Serveis que oferim:

 • Biblioteca
 • Orientació psicopedagògica
 • Pla Català de l’Esport
 • Servei d’assessorament informàtic
 • Informàtica
 • Piscina
 • Esquiada
 • Gimnàs amb rocòdrom
 • Activitats d’intercanvi d’anglès
 • Seguiment d’absentisme (avís diari amb SMS a les famílies)
 • Servei de Mediació Escolar
 • Programa d’apadrinament

 

Estudis de BATXILLERAT

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica post-obligatòria es cursa convencionalment entre els 16 i 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat.

El batxillerat prepara els seus alumnes per a la incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris

Modalitats generals
 • Ciències i tecnologia (impartida pel centre)
 • Humanitats i ciències socials (impartida pel centre)
 • Arts
Matèries

El currículum del batxillerat consta de:

 • Matèries comunes (Per tots els batxillerats)
 • Matèries de modalitat i optatives (S’escullen depenent de la modalitat)
 • Treball de recerca (Al nostre centre es começa a 1r i s’acaba a 2n curs)
 • Tutoria a cada curs (Seguiment individualitzat)

De les matèries de modalitat l’alumne n’ha de triar un mínim de 6 al llarg dels dos cursos, de les quals, cinc han de ser de la modalitat escollida.

L’estudiant, ha de completar l’horari amb altres matèries de la seva modalitat, d’altres modalitats o amb matèries optatives.

Els alumnes que es matriculin en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries per alumne. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat nomès es pot demanar si una matèria té continuitat en el segon curs i el centre no la pot oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne.

Matèries de modalitat

A primer curs:

 • Modalitat 1: Matemàtiques aplicades a Ciències Soc. I, Grec I, Biologia I, Tecnologia Industrial I.
 • Modalitat 2: Economia de l’empresa I, Llatí I, Matemàtiques I.
 • Modalitat 3: Història del món contemporani, Química I, Dibuix Tècnic I.
 • Modalitat 4: Psicologia i sociologia, Literatura Castellana, Física I, Ciències de la Terra i MA I.

A segon curs:

 • Modalitat 1: Matemàtiques aplicades a Ciències Soc. II, Grec II, Matemàtiques II.
 • Modalitat 2: Economia de l’empresa II, Llatí II, Química II, Dibuix Tècnic II.
 • Modalitat 3: Física II, Història de l’art, Ciències de la Terra i MA II, Formació Esportiva.
 • Modalitat 4: Biologia II, Tecnologia Industrial II, Geografia.
Oferta d’itineraris en el nostre centre

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientifico-sanitaris i el mon dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

1r curs:
 1. Biologia o Tecnologia industrial
 2. Matemàtiques
 3. Química o Dibuix tècnic
 4. Física o Ciències de la terra
2n curs:
 1. Matemàtiques
 2. Química o Dibuix tècnic
 3. Física o Ciències de la terra
 4. Biologia o Tecnologia industrial

Humanitats i Ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

1r curs:
 1. Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Grec
 2. Economia de l’empresa o Llatí
 3. Història del món contemporani
 4. Literatura Castellana o Psicologia i sociologia
2n curs:
 1. Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Grec
 2. Economia de l’empresa o Llatí
 3. Història de l’art o Formació esportiva
 4. Geografia