OFERTA INICIAL PLACES ESO 2021-2022

L’oferta inicial de places a l’ESO pot consultar-se a aquest enllaç. El codi del centre per consultar la nostra oferta és: 08054198

Recomanem seguir les publicacions que anirem compartint a la nostra web.