Informació sobre el Servei Comunitari

El 4 de juliol de 2018 es va publicar l’ordre ENS/108/2018, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
Segons aquesta ordre, les instruccions d’organització del curs 2019-20 especifiquen que el Servei Comunitari… Llegeix més»