GEP

Durant el curs 2013-2014 l’Institut de Deltebre va iniciar un projecte anomenat: PILE (Pla Integrat de Llengües Estrangeres), per tal de donar un impuls a les llengües estrangeres, en aquest cas, l’anglès. Aquest projecte experimental va consistir en fer les matemàtiques de 1r d’ESO en anglès. Al obtenir uns resultats molt satisfactoris, vam tenir l’opció de continuar aquest projecte durant el curs 2014-2015 a 1r i 2n d’ESO, i, aquest cop, dintre del GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme), engegat pel Departament d’Ensenyament en el qual hi participen diversos centres de Catalunya per tal de fomentar l’ús de les llengües estrangeres.

Aquest projecte s’ha fet seguint la metodologia CLIL ( Content Language Integrated Learning) i ens ha permès obtenir un/a auxiliar de conversa per al proper curs 2015-2016, en el qual es continuarà amb el projecte experimental i s’ampliarà en altres assignatures.

Així doncs, el GEP ens ha permès estar al capdavant i a l’avantguarda del país en matèria de noves tendències i metodologies en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres.