Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats: Pares i Mares, AMPA, Alumnat, Professorat, Personal d’Administració i Serveis, Director/a, Cap d’Estudis i Ajuntament.

Sector equip directiu

 • Anna M. Bertomeu Sabaté
 • Jordi Segarra
 • Jesús Roé

Sector professorat

 • Salvador Balagué
 • Francesc Bertomeu
 • Míriam Brunet
 • Joana Cid
 • Ana Juan
 • Merce Costa

Sector mares i pares

 • Roser Arques
 • Carlos Fernández
 • Otília Martínez

Sector AMPA

 • Carolina Valmaña

Sector alumnat

 • Núria Mulet
 • Àlex Mulet

Sector PAS

 • Eloi Curto

Sector Ajuntament

 • Carlos Serra