L’institut L’Alt Berguedà t’ofereix

 

  • Tutories individuals.
  • Seguiment i atenció personalitzada de l’alumnat
  • Matèries de modalitat amb grups reduïts
  • Desdoblament de matèries comunes
  • Pla d’acció tutorial enfocat a les inquietuds de l’alumnat (1r de Batxillerat: adaptació als estudis de Batxillerat, tècniques d’estudi, iniciació al Treball de Recerca; 2n de Batxillerat: seguiment Treball de recerca i orientació acadèmica)