Continuïtat

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny;
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
  • al món laboral.