Orientació laboral

 

 

Set of hand tools

trobar_feina

Oficines de Treball


Depenen del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i s’encarreguen de relacionar les persones que busquen feina amb les empreses que busquen persones treballadores, i gestionen les ofertes de feina (intermediar). Ofereixen un servei integral a les persones que busquen o volen canviar de feina; s’hi inclouen cursos de formació ocupacional i serveis d’orientació professional.

Empreses de treball temporal


Són empreses privades l’activitat de les quals consisteix a posar a disposició d’una altra empresa personal treballador de manera temporal. Aquestes empreses acostumen a necessitar persones treballadores polivalents, amb gran capacitat d’adaptació i disponibilitat immediata.

Mitjans de comunicació


Els diaris tenen ofertes sobretot del seu àmbit geogràfic d’influència. Els portals d’ofertes de feina han esdevingut una nova eina per utilitzar en la cerca de feina. Cal anar amb compte i saber seleccionar les pàgines web o la informació que realment us pot interessar.

  • Feina Activa: El portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Yaencontre: Ofertes i demandes per a tot l’estat.
  • Infofeina: Ofertes de treball a tot Catalunya.
  • Infoempleo: Ofertes de feina, beques, premis, formació i oferta pública.
  • Monster: Ofertes de feina a tot l’estat i consells pràctics per buscar feina.
  • Treball fàcil: Borsa de treball i consulta d’ofertes públiques i privades.
  • Infojobs: Dóna servei a persones demandants de feina i a empreses.

Plantilla cerca feina

cvarc

El curriculum vitae (CV) és avui dia una eina bàsica per trobar feina. En el CV s’inclouen dades de la teva formació i experiència professional, però fonamentalment és la teva carta de presentació en una empresa. El CV parla de tu, però també parles tu. Es per tant molt important saber com elaborar-ho.

L’estructura bàsica d’un currículum vitae és comuna a tots els formats, les diferències es troben en l’ordenació dels elements que el componen:

Dades personals: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon (particular i mòbil) i l’adreça electrònica. En aquest apartat es poden incloure, però no és imprescindible segons els casos, el lloc i data de naixement, la nacionalitat, el DNI.

Estudis realitzats: ha de contenir les dates en què s’han realitzat els estudis, la titulació obtinguda i el centre en el qual s’han cursat.

Aquest apartat és molt important per a les persones que busquen la seva primera feina; En aquest cas, si la mitjana de les notes obtingudes és rellevant, cal fer-ho constar.

Experiència professional: ha de proporcionar informació sobre:

 • Empreses i sectors en els quals s’ha treballat anteriorment.
 • Funcions i responsabilitats assumides.
 • Període de temps en què s’ha treballat en cadascuna d’aquestes.

Idiomes: cal indicar l’idioma i el nivell aconseguit. Els materns, n’hi ha prou amb especificar-los.

Informàtica: programes que es dominen i entorn que se sap emprar ( PC i/o MAC). També és important especificar els coneixements que es tenen d’Internet.

curriculum

proceso_entrevista_laboral_buscatrabajo