Marc organitzatiu de suport

Davant la possible necessitat d’establir sessions virtuals amb el grup-classe per informar o atendre dubtes de forma més general, a tots els cursos de l’ESO i de Batxillerat a partir d’ara per cada matèria hi haurà assignada una franja horària setmanal que serà un espai opcional complementari on el professor podrà decidir utilitzar per a resoldre dubtes sobre les tasques que s’estan fent o si ho creu necessari fer alguna sessió virtual amb el grup-classe. El professor/a avisarà prèviament a través
del seu canal de comunicació que ja té establert amb l’alumne/a si decideix utilitzar alguna setmana aquest espai.

IMPORTANT! No és un horari rígid de “classe” obligatòria setmanal sinó un horari de suport opcional que pretén ajudar a l’alumnat en el seguiment de les diferents matèries i a facilitar la seva  organització. Cada professor/a pot decidir si l’utilitza o no. Si decideix utilitzar-lo, pot fer-ho amb més o menys freqüència, segons el ritme específic de cada matèria.

Cal recordar que des de cada matèria l’alumne/a ja segueix unes tasques acadèmiques que es comuniquen i intercanvien amb el professor per canals digitals o virtuals i que pot anar consultant a la graella de “Tasques” (en el cas d’ESO) i la graella “Canals de comunicació” (en el cas de Batxillerat) enllaçades des de la web. Aquest nou espai pretén complementar, no substituir.

A 1r, 2n i 3r d’ESO

  • Aquest nou espai serà opcional de més a més, el que preval és el seguiment de tasques que ja s’està fent des de cada matèria.
  • A aquests marcs horaris de només figuren aquelles matèries (acordat per tot l’equip docent) que sí es preveu que el professorat faci alguna sessió virtual de contacte amb l’alumnat.
  • S’han prioritzat les matèries comunes. Per tant les matèries optatives de llengua francesa i les de rotació temporal, les seves tasques a partir d’ara passaran a ser opcionals.

A 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat

* A tutories, tant a ESO com a Batxillerat, cada tutor/a ja té establert el seu canal de comunicació.