Sortida de 4t d’ESO a l’Estany de Banyoles

La setmana passada el grup de l’assignatura optativa “Biologia i geologia” de 4t d’ESO va fer una sortida geològica per conèixer l’Estany de Banyoles. Van fer les següents activitats, guiades per una professional de l’Escola de Natura de l’Estany:

  • Geologia de la conca lacustre – Sessió al laboratori de l’Aula de Natura per introduir conceptes rellevants a través d’imatges i simulacions. Estrats, plecs i falles. Treball sobre el perfil geològic de la conca Banyoles-Besalú.
  • L’aigua de l’estany – Anàlisi química de l’aigua de l’estany i correlació de l’alta presència de sals amb la geologia de la zona.
  • Vora calenta – Visita a la zona est de l’estany, sota el Puig de Sant Martirià. Observació directa d’estrats i procés de sedimentació. Identificació d’afloraments de margues.
  • Paratge de les Estunes – El travertí, estudi i identificació de fòssils. Descoberta de les baumes i el seu procés de formació, la conseqüència d’un procés geològic.