Enllaços als dossiers de recuperació!

Benvolguts alumnes,
 
Aquells de vosaltres que tingueu la primera avaluació suspesa d’alguna matèria (exceptuant les llengües que tenen avaluació continua, cosa que implica recuperar directament l’avaluació suspesa aprovant la següent) o bé si teniu alguna matèria d’altres cursos suspesa, podeu trobar els dossiers de recuperació penjats… Llegeix més»