El centre romandrà tancat fins

el dia 1 de setembre de 2020.

Per a qualsevol dubte consulteu les notícies inferiors!

 

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ D’ESTIU

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ D’ESTIU 2020

?● Aquestes activitats estan pensades per realitzar-les durant els mesos de juny i juliol i tenen caràcter voluntari per a l’alumnat.

?● La realització i lliurament d’aquestes activitats es valorarà positivament en el moment de determinar la qualificació de la matèria de cara a la preavaluació del curs vinent.

 

Alumnat que passarà a 2n d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 3r d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 4t d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 1r de batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 2n de batxillerat el setembre del 2020.

 

Esperem que passeu un bon i saludable estiu!

Calendaris de recuperació de les proves extraordinàries de l’ESO

Benvolguts alumnes i  famílies,
Els dies 18 i 19 de juny seran les recuperacions de matèries pendents a l’avaluació extraordinària pels alumnes de l’ESO.
Com sabeu, seran virtuals ja que el curs acaba en aquest format.
Seguidament us compartim uns documents per cursos amb l’horari de les diferents… Llegeix més»