Organigrama

MEMBRES CONSELL DE DIRECCIÓ ÀMBIT I FUNCIONS

 

 
SALVADOR ROVIRA

AMANDA SOTO

MIGUEL A. GONZALEZ

MONTSE MUÑOZ

 

E. DIRECTIU  
LIDIA MARTINEZ (LA) ÀMBIT LINGÜÍSTIC

CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS, LLATÍ

INTERCANVIS

 

 
MANUEL LL. PERALTA (VP) ÀMBIT ARTÍSTIC

EF, MÚSICA, VP,

IMATGE DEL CENTRE

 

 
PAULA ENCINAS (FQ)

 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

BIOLOGIA, FQ, TECNOLOGIA

MANTENIMENT LABORATORIS

 

 
PACO HUGUET RISCOS LABORALS

COORDINACIÓ COVID-19

 
CARMEN CHAVES (CS) ÀMBIT C. SOCIALS:

C. SOCIALS, FILOSOFIA, RELIGIÓ

PROJECTES TRANSVESALS DE SOSTENIBILITAT

 

 
EMMA SALLENT (MA) ÀMBIT MATEMÀTIC

REGISTRE INCIDÈNCIES

 

 
JUDIT MIRANDA (OR) ÀMBIT D’ORIENTACIÓ

AULA ACOLLIDA, ORIENTACIÓ, SIEI

PROGRAMA TEI

 

 
GUILLEM ROIG

 

 

ÀMBIT TREBALL COOPERATIU/PROJECTES

COORDINACIÓ REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

 

 
CRISTINA FONS SOLE

 

LIC

PROJECTE DE COMPRENSIÓ LOECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA

 
ANTONIO LUCENA COORDINACIÓ INFORMÀTICA

 

 
GUILLEM MORENO

 

PÀGINA WEB