Horari de Batxillerat. Novetats per a 2n de batxillerat!

A partir del 12 d’abril, amb el vist i plau d’Inspecció,  l’alumnat de 2n de batxillerat ja farà ‘totes’ les classes al centre. Els/les alumnes de primer de batxillerat continuaran fent classes presencials i telemàtiques de manera rotativa tal com indica el calendari.